Kurullar

Düzenleyen Kuruluşlar

  • AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği
  • HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND)
  • HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED)
  • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
  • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)

* Yukarıda yer alan dernek isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.