Ana Konular

 • Türkiye’de ve Dünyada HIV Epidemiyolojisi
 • HIV ve İmmün Sistem-Patogenez
 • HIV Enfeksiyonu ve Kür
 • Geç Tanı-Fırsatçı Enfeksiyonlar ve Maligniteler
 • HIV Bakımında Yaşanan Sorunlar
 • HIV Enfeksiyonunda Güncel Kavramlar (B=B, 95/95/95 Hedefi)
 • Antiretroviral Tedavi
 • Gen Tedavileri, İmmünoterapi
 • Virolojik ve İmmünolojik Başarısızlık
 • İlaç Direnci
 • Ko-Morbiditeler ve Uzun Dönem Sağlık
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
 • Aşılama
 • Polifarmasi
 • HIV ve Mikrobiyata
 • HIV ve Beslenme
 • HIV Enfeksiyonunun Temas Öncesi ve Sonrası Profilaksisi
 • HIV ve Multidisipliner Yaklaşım
 • Damgalama ve Ayrımcılık
 • Olgu Tartışmaları
 • Bildiri Tartışmaları